American Scandinavian Student Exchange
FINANČNÍ
A PLATEBNÍ PODMÍNKY
Cena programu

 

Druh programu Cena 1. splátka
  s přihláškou  
2. splátka
  do 30.3.2017  
3. splátka
  do 5.6.2017  
Ceny v USD !!! (AMERICKÝ DOLAR)
USA
AYP (Academic Year Program)
7 420,- 500,- 2500,- 4 420,-
USA
AYP Enhanced Program *
8 370,- 500,- 2500,- 5 370,-
USA
1 semestr
6 980,- 500,- 2500,- 3 980,-
USA
1 semestr Enhanced Program *
7 930,- 500,- 2500,- 4 930,-
Canada
(English speaking) – AYP
10 280,- 500,- 2500,- 7 280,-
Canada
(French speaking) – AYP (Quebec) *
11 640,- 500,- 2500,- 8 640,-

Druh programu Cena 1. splátka
  s přihláškou  
2. splátka
  do 30.3.2017  
3. splátka
  do 5.6.2017  
Ceny v EUR !!! (EURO)
Francie *** 6 100,- 500,- 1 500,- 4 100,-
- 1 semestr 5 200,- 500,- 1 500,- 3 200,-
Německo, Španělsko **** 6 000,- 500,- 1 500,- 4 000,-
- 1 semestr 5 050,- 500,- 1 500,- 3 050,-

Informace o cenách programu v Číně, Mexiku, Argentině, Brazílii, Thajsku, Japonsku, Itálii, Dánsku, Finsku a ve Velké Británii vám poskytneme na požádání.

* Program včetně vzdělávacího výletu před začátkem školy v USA (New York, Philadelphia, Washington, D.C.). Cena výletu je 1.000 USD a zahrnuje program po dobu 5-ti dnů, 3noci v hotelu, stravu a dopravu autobusem.
** Cena programu ve francouzsky hovořící části Kanady je včetně 10-ti denního jazykového a kulturně vzdělávacího kurzu v Montrealu před nástupem do školy.
Cena programu v obou částích Kanady zahrnuje školné, které střední školy v Kanadě od letošního roku vyžadují.

*** Včetně 2 denní orientační schůzky v Paříži před nástupem do školy a dopravy z Paříže do místa pobytu.
**** Jen základní pojištění v rámci EU, které je možno rozšířit.

Cena zahrnuje:
 • Zajištění kvalifikované hostitelské rodiny;
 • Ubytování a stravu (plná penze);
 • Studium na střední škole po dobu jednoho školního roku nebo jednoho semestru;
 • Dohled zástupců ASSE v místě pobytu studenta včetně spolupráce našeho zástupce v USA;
 • Komplexní zdravotní a úrazové pojištění za nemoc či úraz až do výše 1 miliónu USD, pojištění osobního majetku, pojištění škod vzniklých třetím osobám, atd. Rozsah pojištění a výše plnění převyšují mnohonásobně limity a rozsah pojištění, které nabízejí tuzemské pojišťovny;

Cena nezahrnuje:
 • Letenky z Prahy do místa cílového letiště a zpět (v průměru 25.000,- Kč, výjimečně i nad 30.000,- Kč podle destinace);
 • Kapesné (doporučujeme 200 – 300 USD/měsíc);
 • Poplatek za studijní vízum (Kanada – 125 CAD, USA – nyní 140 USD);
 • Poplatek 100 CAD vládě v Quebeku za vystavení CAQ;
 • Poplatek 180 USD (program v USA) vládě USA za zařazení studenta do systému Sevis;
 • Přihlašovací poplatek ve výši 3.000,- Kč za přihlašovací materiály, vyhodnocení přihlášky, test z AJ, instruktáž v Praze, pomoc při vyřizování studijního víza, pomoc při řešení problémů během studijního pobytu;


Alokace (členění) nákladů obsažených v ceně programu v USA:
 • Administrativní náklady a podpora hostitelské organizace v USA - 79,4 %
 • Administrativní náklady a podpora vysílající organizace v ČR - 8,7 %
 • Zdravotní, úrazové a cestovní pojištění v USA - 11,9 %