American Scandinavian Student Exchange
ZÁKLADNÍ PODMÍNKY ÚČASTI
Prospěch, znalost angličtiny
a charakterové vlastnosti

Studenti by měli mít alespoň průměrný prospěch za poslední dva roky. K přihlášce se přikládají vysvědčení, která přeložíme do angličtiny.

Předpokládá se taková znalost angličtiny, aby se studenti od počátku pobytu mohli samostatně domluvit jak s hostitelskou rodinou, tak i ve škole. Minimální doba studia angličtiny je stanovena na tři roky a to buď ve škole nebo soukromě. Vyžadujeme doporučení učitele angličtiny, což je spíše formalita, protože ze zkušenosti víme, že studenti dělají značné pokroky v angličtině již po druhém měsíci pobytu a to hlavně díky tomu, že nemluví rodnou řečí. Při odevzdání přihlášky u nás v kanceláři si uděláte test z angličtiny (ELTIS test), který není obtížný, protože požadované skóre dosáhnete bez problémů i s větším množstvím chyb. Pokud si chcete ověřit svoji znalost angličtiny, máte možnost si test vypracovat ještě před odevzdáním přihlášky za poplatek 800,-Kč. Účastníkům programu se následně tato částka odečte od přihlašovacího poplatku. Přesto všem doporučujeme, aby před odjezdem využili každou příležitost ke konverzaci, zapsali se do intenzivních kurzů, nejlépe pak s lektory, jejichž rodnou řečí je angličtina.

U studentů předpokládáme schopnost samostatného rozhodování, zájem o studium, přizpůsobení se cizímu prostředí, pozitivní přístup, vůli překonávat překážky, toleranci a ochotu zapojit se do rodinného života hostitelské rodiny jako její člen.


 video: Mladí v Americe


Konzultační hodiny:
pondělí až čtvrtek 9 - 12 a 13 - 17
pátek individuální konzultace
Každou návštěvu v kanceláři si prosím předem telefonicky sjednejte.


ATEP s.r.o.

V Jámě 699/1
110 00 Praha 1
5. patro
tel: 602 342 626, 777 073 653, 323 641 329
e-mail: asse@asse.cz

IČ: 27310167