Středoškolské studium v zahraničí

Obsah:


     Co je ASSE?
Základní podmínky účasti
 • Věkové omezení
 • Zdravotní stav
 • Prospěch, znalost angličtiny a charakterové vlastnosti
 • Hostitelská rodina
  Zahraniční střední škola
  Úprava vztahů ke škole v ČR
  Administrativní a organizační propozice
 • Vyřizování přihlášek
 • Závěrečná instruktáž
 • Mezinárodní odlety a přílety
 • Finanční a platební podmínky
 • Přihlašovací poplatek
 • Cena programu
 • Platební podmínky
 • Doplňující informace a doporučení
 • Kapesné
 • Jak si vybrat nejlepší organizaci a výhody ASSE programu

 • Co je ASSE?

  Vznik mezinárodní organizace ASSE (American Scandinavian Student Exchange) se datuje od roku 1930, kdy švédský parlament schválil výměnný program švédských a německých studentů, který byl posléze rozšířen o Velkou Británii a teritorium Severní Ameriky. Dnes má ASSE pobočky ve 38 zemích světa.

  Hlavní náplní činnosti ASSE je Academic Year Program. Je to program, který je kombinací jednoročního studia na střední škole a pobytu v hostitelské rodině, která studenta přijme do rodiny jako své vlastní dítě. Je to ideální příležitost k získání bezprostředních zkušeností a poznatků a také ten nejlepší způsob jak se naučit cizímu jazyku. Kvalita vzdělávacího programu je zaručena dlouholetou tradicí, zkušenostmi a dobrou organizací celého programu. Naše pobočka pro ČR a SR vyslala od roku 1992 již více než 3300 studentů.

  ASSE je členem C.S.I.E.T. (Council on Standards for International Educational Travel) a NASSP (National Association of Secondary School Principals).

  Vládní agenturou USDS (U.S. Department of State) je výměnnému programu ASSE přiznán oficiální statut Exchange Visitor Program, který organizaci opravňuje k vystavování osvědčení pro studentská vstupní víza (J-1 Status).

  Mezinárodní ústředí ASSE se sídlem v Laguna Beach v Kalifornii řídí čtyři regionální centra rozdělující Spojené státy na územní celky úměrné počtu obyvatel. Regionální centrum pak řídí své územní koordinátory (area coordinators) v jednotlivých státech či oblastech. Ti pak koordinují činnost téměř jednoho tisíce místních zástupců (area representatives). Místní zástupce je po celou dobu pobytu v bezprostředním styku se studenty, s jejich hostitelskými rodinami a se školami. Máme rovněž svého zástupce v USA, se kterým se mohou naši studenti dohovořit česky nebo slovensky. Telefonické hovory s naším zástupcem jsou zdarma, je možné je objednat na účet volaného.

  Mnohaleté zkušenosti zcela přesvědčivě dokazují, že tento studijní program je pravděpodobně tou nejlepší životní investicí, kterou mohou rodiče pro své děti udělat. Je překvapivé, jak tento program děti změní. Většina z nich skutečně dospěje, najde sama sebe a rozvine v sobě vlastnosti jako je samostatnost, odvaha překonávat překážky, schopnost komunikovat v cizím prostředí, tedy vlastnosti, které jsou tak důležité pro další život.

  Součástí systému výchovy na školách v hostitelských zemích je budování sebedůvěry a rozvíjení osobnosti mladého člověka. Je v něm podporováno vědomí, že je unikátní, nezávislou a svobodnou osobností. Studentům se otevře úplně nový svět cestování a kultury, poznají mnoho různých lidí a navážou přátelství, z nichž mnohá přetrvají léta. Rozšíří se jim podstatně životní obzor a vytvoří si lepší představu o tom, co dělat dál. Znalost jazyka se stane aktivní, naučí se anglicky myslet, bez problémů komunikovat a psát.

  Adresa zastoupení v České Republice:

  ATEP s.r.o.
  V Jámě 699/1
  110 00 Praha 1
  5. patro

  Tel.: 602 342 626, 777 073 653, 323 641 329
  IČ: 27310167

  E-mail: asse@asse.cz
  Web: www.asse.cz

  Jak nás najdete?
  Najdete nás v Praze 1, v ulici V Jámě 1. Je to první ulice vlevo z Vodičkovy ulice ze směru od Václavského náměstí hned na rohu, na levé straně ulice v Jámě. Kancelář je v 5. patře nalevo od výtahu na konci chodby. Spojili jsme se s našimi kolegy ze společnosti ATEP, která dosud zastupovala ASSE v programech pro vysokoškoláky. Nyní budou naše programy na sebe navazovat.
  Pro snadnější orientaci v Praze si klikněte na plán Prahy s vyznačením adresy naší organizace.
  Nejbližší placené parkoviště je na Karlově náměstí.

  Zpět na Obsah

  Základní podmínky účasti

  Věkové omezení

  Roční akademický program s pobytem v hostitelské rodině je určen pro studenty středních škol ve věku 15-18 let. Podmínkou, kterou stanovil USDS (U.S. Department of State) je, že v době nástupu na střední školu v USA nesmí být studentovi více než 18 a půl roku. To znamená, že program v USA je určen pro studenty, kteří jsou narozeni po 1. březnu 1999. Přestože většina studentů má zájem o studijní pobyt v USA, máme také možnost umístit studenty přes pobočky ASSE v Kanadě, Mexiku a Číně nebo prostřednictvím partnerů ASSE v Německu, Francii, Španělsku, Velké Británii, Itálii, Dánsku a Finsku, dále pak v Japonsku, Thajsku, Argentině a Brazílii. Zájemci o pobyt ve francouzsky mluvící části Kanady mohou dovršit 18-ti let až po 1. září 2017. Bližší informace o podmínkách účasti v těchto zemích podáme individuálně.

  Zdravotní stav

  Účastníci našeho programu musí být v dobrém zdravotním stavu, nesmí trpět vážnou alergií vůči domácímu prachu a prachu z trávy a nesmí mít vážné psychické problémy. Studenti, kteří trpí některými z níže uvedených chorob či indispozicí, mohou být přijati pouze podmíněně a to z důvodu omezené nabídky ze strany hostitelských rodin:
  - alergie ke psům, kočkám a ostatním domácím zvířatům, alergie vůči hlavním druhům potravin, vegetariánství, velká obezita, epilepsie, rakovina, dyslexie, vážný fyzický handicap, vážné vady sluchu a zraku nebo jiné zdravotní vady vyžadující zvláštní zdravotní dohled.

  Ve většině amerických a kanadských rodin se nekouří a na středních školách se nesmí kouřit v celém areálu školy. Náš program je určen pro nekuřáky. Navíc od roku 1998 platí v USA federální zákon zakazující prodej tabákových výrobků osobám mladších 18-ti let.

  Prospěch, znalost angličtiny a charakterové vlastnosti

  Studenti by měli mít alespoň průměrný prospěch za poslední dva roky. K přihlášce se přikládají vysvědčení, která přeložíme do angličtiny.

  Předpokládá se taková znalost angličtiny, aby se studenti od počátku pobytu mohli samostatně domluvit jak s hostitelskou rodinou, tak i ve škole. Minimální doba studia angličtiny je stanovena na tři roky a to buď ve škole nebo soukromě. Vyžadujeme doporučení učitele angličtiny, což je spíše formalita, protože ze zkušenosti víme, že studenti dělají značné pokroky v angličtině již po druhém měsíci pobytu a to hlavně díky tomu, že nemluví rodnou řečí. Při odevzdání přihlášky u nás v kanceláři si uděláte test z angličtiny (ELTIS test), který není obtížný, protože požadované skóre dosáhnete bez problémů i s větším množstvím chyb. Pokud si chcete ověřit svoji znalost angličtiny, máte možnost si test vypracovat ještě před odevzdáním přihlášky za poplatek 800,-Kč. Účastníkům programu se následně tato částka odečte od přihlašovacího poplatku.
  Přesto všem doporučujeme, aby před odjezdem využili každou příležitost ke konverzaci, zapsali se do intenzivních kurzů, nejlépe pak s lektory, jejichž rodnou řečí je angličtina.

  U studentů předpokládáme schopnost samostatného rozhodování, zájem o studium, přizpůsobení se cizímu prostředí, pozitivní přístup, vůli překonávat překážky, toleranci a ochotu zapojit se do rodinného života hostitelské rodiny jako její člen.

  Zpět na Obsah

  Hostitelská rodina

  Každá rodina, která má zájem přijmout zahraničního studenta, musí splňovat řadu podmínek. Výhodou ASSE je to, že má dlouholetou tradici a zkušenosti s výběrem rodin. Značná část rodin, která s ASSE spolupracuje, již jednoho či více zahraničních studentů v minulosti hostila a některé z rodin si vybírají studenta pravidelně každý rok.
  Přihlášky do USA jsou proporcionálně rozdělovány a odesílány na jednotlivá oblastní ředitelství ASSE (východ, jih, středozápad a západ) a studenti, kteří odevzdají přihlášky brzy, si proto mohou vybrat jednu ze čtyř oblastí. Výběr rodiny, města či státu není ze strany studenta ovlivnitelný. Rodina si vybírá podle toho, zda má zájem o dívku či chlapce, dále podle stáří a zájmů studenta. Důležitou roli při výběru hraje samotná přihláška, jejíž součástí je biografická esej a fotografická koláž.

  Rychlost umístění studenta v rodině po přijetí do našeho programu je velmi individuální a nedá se z naší strany ovlivnit. Je však pravidlem, že naprostá většina studentů je umístěna do konce června a má dost času na výměnu korespondence a seznámení se s rodinou. Statistika však ukazuje, že přibližně 20% rodin se rozhodne k hostování až o prázdninách a jsou to obvykle ty nejlepší rodiny. Je tedy nutno počítat s tím, že jistá část studentů bude umístěna později.
  Hostitelská rodina si bere studenta dobrovolně, není za to placena. Ráda mu zdarma poskytne domov a stravu. Motivy rodiny jsou humánní, je to jejich příspěvek k mezinárodnímu porozumění. Hostitelské rodiny mají dobrý pocit z toho, že pomohou studentovi poznat bezprostředně život v jejich zemi a naučit se jejich jazyku. Těší se také na to, že se student stane součástí jejich rodiny a obohatí je o poznatky ze země a kultury často
  jim zcela neznámé.

  Zpět na Obsah

  Zahraniční střední škola

  Student navštěvuje střední školu, která je nejblíže místa bydliště hostitelské rodiny a většinou nastupuje do ročníku, který by navštěvoval po prázdninách u nás. Při registraci a výběru předmětů ve škole pomáhá hostitelská rodina nebo místní zástupce ASSE, který je se studentem a s rodinou v pravidelném styku.
  V Severní Americe a v ostatních hostitelských zemích nejsou odborné střední školy, ale školy typu našich gymnázií, mají však větší výběr volitelných předmětů a dá se často volit i jejich obtížnost.

  ASSE také nabízí možnost studia na soukromých středních školách v USA s pobytem v hostitelské rodině a s dozorem místního zástupce ASSE. Vybrané soukromé střední školy jsou rozmístěny po celém území USA a souhlasily přijmout omezený počet zahraničních studentů za snížené školné, ve stejné výši pro všechny vybrané školy. Zájemcům o tento program budeme postupně posílat seznamy škol s jejich charakteristikou a s adresou jejich webových stránek. Každá škola může přijmout v průměru jen 1-3 studenty a místa budou studentům rezervována v pořadí podle data, kdy se přihlásí. Výhodou programu soukromých středních škol je, že si můžete vybrat z většího počtu škol a to podle jejich zaměření, podle školních a mimoškolních aktivit, které nabízejí, podle sportů, které můžete provozovat, atd. Můžete si také vybrat stát a lokalitu, která vám bude nejlépe vyhovovat. Konkrétní soukromou školu si můžete vybrat pouze do 15. dubna 2017. Program včetně pojištění stojí 17.600 USD, 1 semestr 12.600 USD (viz Finanční a platební podmínky, kde se dozvíte co cena programu zahrnuje).

  Pro náročné zákazníky nabízí ASSE Choice Plus Program, který umožňuje možnost výběru umístění v atraktivních lokalitách, např. pobřeží Kalifornie, atd. V tomto programu, který je určen jen pro omezený počet zájemců, jsou hostitelské rodiny placeny a střední školy vyžadují od zahraničních studentů školné. V případě zájmu vám pošleme ceny programu včetně školného, seznam nabízených lokalit a informace o příslušných středních školách.

  Zpět na Obsah

  Úprava vztahů ke střední škole v ČR

  Je na vás a na rodičích, vyřídit si s vedením školy přerušení studia za účelem přestupu do jiné střední školy (§66, odst.2 a 5 zákona č. 561/2004). Ředitel školy zváží po vašem návratu obsah a rozsah vyučovaných předmětů na zahraniční škole a může vám rok řádného studia v zahraničí uznat, případně nařídit diferenční zkoušky z předmětů, které jste nemohli v zahraničí studovat (např. z češtiny nebo z odborných předmětů).
  Ti z vás, kterým se podaří graduovat a získat středoškolský diplom (High School Diploma), si mohou po návratu požádat o nostrifikaci, tj. uznání platnosti zahraničního vysvědčení v ČR (§108, zákona č.561/2004). O nostrifikaci rozhoduje krajský školský úřad, který posuzuje obsah a rozsah vzdělání v zahraničí a může nařídit nostrifikační zkoušku. Musíte však počítat s tím, že ne všechny střední školy v USA umožňují zahraničním studentům graduovat a získat High School Diploma.

  Řádné studium na střední škole v zahraničí je pokračováním přípravy na budoucí povolání a rodiče mají nárok na přídavky na děti a ostatní sociální dávky (zákon č. 137/1996 Sb.). Rozhodnutí o postavení studia na středních školách v zahraničí, které budete pro tyto účely potřebovat, vystavuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR na jejich formulářích. Všem našim účastníkům předáme žádost, ke které je nutno přiložit originál potvrzení ze zahraniční školy, které si obstará student v místě studia. Rodiče pak žádost s potvrzením odešlou MŠMT, které vám vystaví rozhodnutí v pěti originálních vyhotoveních.
  Rozhodnutí ministerstva o postavení studia na střední škole v zahraničí je požadováno zákonem a Všeobecná zdravotní pojišťovna jej vyžaduje jako doklad prokazující řádné studium v zahraničí.

  Zpět na Obsah

  Administrativní a organizační propozice

  Vyřizování přihlášek

  Pokud máte o náš program zájem, vyplňte napřed online předběžnou přihlášku (viz odkaz na úvodní straně těchto stránek). Samotnou přihlášku do programu vám obratem pošleme. Je nutno ji vyplnit podle přiložených instrukcí a vzorů a přiložit k ní požadované dokumenty a přílohy. Podle údajů uvedených v přihlášce, fotografické koláže, biografického eseje a fotografií si vás rodina vybírá a je třeba věnovat jejich přípravě maximální péči. Požadavek, abyste se na fotografiích (na přihlášce) usmívali není samoúčelný, bez úsměvu máte proti ostatním menší šanci, byli byste umístěni mezi posledními a navíc nám fotografie bez úsměvu naše ústředí vrací. Poslední termín doručení kompletní přihlášky je 5. duben 2017. Pokud budete posílat přihlášku poštou, pošlete jí s předstihem, aby nám do 5. dubna došla. Čím dříve přihlášku odešlete, tím větší je výběr hostitelských rodin. Jestliže nám pošlete přihlášku až na poslední chvíli, vystavujete se nebezpečí, že budete umístěni mezi posledními.
  O náš program je z mnoha důvodů velký zájem a každý rok musíme mnoho uchazečů odmítnout. Zvláště v posledních letech je větší poptávka ze strany studentů než je možné umístit v hostitelských rodinách, jejichž počet se každým rokem snižuje. Máme stanovenou kvótu, kterou nesmíme překročit. Rozhodujte se proto rychle! Výběr účastníků provádíme sami a obsahuje-li přihláška všechny potřebné náležitosti a přílohy, je zástupci ASSE přijata bez námitek. Pak už jen čekáte, až si vás některá hostitelská rodina vybere. My vám potom pošleme umístěnku s dalšími instrukcemi. Dostanete také dokumenty a podrobné instrukce k podání žádosti o studijní vízum, které vám vystaví bez problémů.

  Závěrečná instruktáž

  Účast na závěrečné instruktáži je pro všechny studenty povinná, rodiče jsou vítáni. Uskuteční se v sobotu, dne 17. června 2017 v Praze. Pozvánku s instrukcemi dostanete včas. Na instruktáži se dozvíte, co se od vás očekává v hostitelské rodině a ve škole, jak překonat případný kulturní šok, jak postupovat při uplatňování pojistných nároků, co si vzít s sebou, jak probíhá styk se zástupci ASSE a mnoho dalších důležitých informací. Dostanete také podrobné cestovní pokyny. Přítomni budou i studenti, kteří náš program před vámi absolvovali a rádi se s vámi podělí o čerstvě získané zkušenosti. Bez této instruktáže nesmíte odletět. Počítejte s tím při plánování dovolené.

  Mezinárodní odlety a přílety

  S odletem počítejte v období od poloviny srpna do začátku září 2017. Přílety po ukončení programu jsou plánovány od začátku června do začátku července 2018. Odlety z Prahy se snažíme organizovat alespoň v malých skupinách. Odlety jednotlivých účastníků se řídí začátkem školního roku, který si stanovuje každá střední škola individuálně. Tyto údaje se dozvíme až z umístěnky, kde je začátek a konec školního roku uveden. Cestování je snadné a každý to bez problému zvládne. Dostanete velmi podrobné cestovní instrukce a zevrubně vše probereme také během instruktáže.

  Zpět na Obsah

  Finanční a platební podmínky

  Přihlašovací poplatek

  Přihlašovací poplatek ve výši 3.000,-Kč musí zaplatit každý zároveň s podáním přihlášky. Tento poplatek je nevratný.

  Cena programu

  Druh programu Cena 1. splátka s odevzdáním přihlášky 2. splátka do 30.3.2017 3. splátka do 5.6.2017
  USA – AYP (Academic Year Program)   7 420 USD 500 USD 2 500 USD 4 420 USD
  USA – AYP Enhanced Program *   8 370 USD 500 USD 2 500 USD 5 370 USD
  USA – 1 semestr   6 980 USD 500 USD 2 500 USD 3 980 USD
  USA – Enhanced Program *   7 930 USD 500 USD 2 500 USD 4 930 USD
  Canada (English speaking) – AYP 10 280 USD 500 USD 2 500 USD 7 280 USD
  Canada (French speaking) – AYP (Quebec) ** 11 640 USD 500 USD 2 500 USD 8 640 USD
   
  Francie ***   6 100 EUR 500 EUR 1 500 EUR 4 100 EUR
     1 semestr   5 200 EUR 500 EUR 1 500 EUR 3 200 EUR
  Německo, Španělsko ****   6 000 EUR 500 EUR 1 500 EUR 4 000 EUR
     1 semestr   5 050 EUR 500 EUR 1 500 EUR 3 050 EUR

  Informace o cenách programu v Číně, Mexiku, Argentině, Brazílii, Thajsku, Japonsku, Itálii, Dánsku, Finsku a ve Velké Británii vám poskytneme na požádání.

  * Program včetně vzdělávacího výletu před začátkem školy v USA (New York, Philadelphia, Washington, D.C.). Cena výletu je 1.000 USD a zahrnuje program po dobu 5-ti dnů, 3noci v hotelu, stravu a dopravu autobusem.
  ** Cena programu ve francouzsky hovořící části Kanady je včetně 10-ti denního jazykového a kulturně vzdělávacího kurzu v Montrealu před nástupem do školy.
    Cena programu v obou částích Kanady zahrnuje školné, které střední školy v Kanadě od letošního roku vyžadují.
  *** Včetně 2 denní orientační schůzky v Paříži před nástupem do školy a dopravy z Paříže do místa pobytu.
  **** Jen základní pojištění v rámci EU, které je možno rozšířit.

  Cena zahrnuje: Cena nezahrnuje: Alokace (členění) nákladů obsažených v ceně programu v USA :

  Platební podmínky

  Cena programu v USA a v Kanadě je splatná v USD na náš dolarový účet, abychom se vyhnuli častým kurzovním změnám. Platby v USD musí být převedeny na účet přijímající organizace v USA. Platbu můžete provést převodem z vašeho korunového účtu. Banka převede Kč na náš dolarový účet kurzem prodeje deviz. Můžete rovněž směnit Kč na USD ve směnárně (většina směnáren nabízí lepší kurz než banky) a peníze složit (bez poplatku) na náš dolarový účet. Po dohodě můžete také zaplatit v hotovosti do pokladny v naší kanceláři. Letenky zaplatíte v Kč přímo vystavovateli letenky. Nemáme žádný obchodní zájem na tom, abyste si kupovali letenky naším prostřednictvím. Jsme však smluvně odpovědni přijímající organizaci za dopravu studentů až do místa pobytu. Budete-li mít zájem si obstarat vlastní dopravu, letenka musí splňovat jisté požadované podmínky. Musíme mít rovněž zaručeno, že vystavovatel letenky nám přímo oznámí jakékoliv případné změny.

  Zpět na Obsah

  Doplňující informace a doporučení

  Kapesné

  Budete-li mít s sebou kreditní kartu (platnou pro výběry v zahraničí) nebo cestovní šeky, nebudete mít s kapesným žádné problémy. Zjistěte si pouze kolik bude vaše banka účtovat za výběry v hotovosti z bankomatů. Naše banky nabízí různá studentská konta včetně kreditních karet. Máte-li možnost, doporučujeme kapesné vyšší než USD 200,- na měsíc, abyste se mohli zúčastňovat placených školních výletů, výletů organizovaných ASSE a případně dalších placených programů a aktivit. Naše ústředí ASSE pořádá každým rokem několik atraktivních leteckých výletů (týdenních) do Kalifornie, na východní pobřeží USA, na Floridu, lyžování v Aspenu a do francouzsky nebo anglicky mluvící Kanady. Nabídku výletů dostanete od nás na instruktáži a přihlášku na vybraný výlet si budete moci podat po příjezdu k hostitelské rodině.

  Jak si vybrat nejlepší organizaci a jaké jsou výhody programu ASSE

  Při porovnávání nabídek posuzujte jak cenu, tak i kvalitu nabízených služeb. Měla by vás zajímat celková cena, zda zahrnuje hodnotné komplexní pojištění, plnou penzi, má-li vysílající organizace svého zástupce v USA, který hovoří česky, jaké mají osobní zkušenosti s poměry na tamních středních školách a v hostitelských rodinách, jak často se stýkají se zástupci přijímající organizace přímo v „terénu“, kolik přímých účastníků a jejich rodičů může podat reference, kolik studentů se jim vrátilo domů před koncem programu a hlavně, zda v tomto školním roce umístili všechny studenty?

  Jsme proto moc rádi, že i ve školním roce 2016/2017, tak jako v letech minulých, se organizaci ASSE v USA podařilo umístit všechny naše studenty!

  Povinností všech partnerů ASSE z celého světa je zúčastnit se každý rok společné týdenní konference, kde se řeší otázky nové koncepce programu, upravují se pravidla a podmínky účasti zahraničních studentů. Mezi více než 50-ti přijímajícími organizacemi v USA je ASSE jedinou z nich, která umožňuje svým zahraničním partnerům se podílet na zkvalitňování programu a každoročně spolurozhodovat o koncepci a podmínkách programu pro příští školní rok. Velkou výhodou je také to, že se můžeme každý rok osobně stýkat s lidmi, kteří program v hostitelských zemích organizují.

  Zájem o náš program je stále velký. Od roku 1992 jsme vyslali více než 3300 studentů, což je nejvíce ze všech organizací v ČR a SR. Program je velmi dobře hodnocen jak studenty, tak i jejich rodiči, kteří náš program vřele doporučují a to je pro nás tou nejlepší reklamou a zadostiučiněním. Na našich webových stránkách se můžete podívat na video "Mladí v Americe" (reportáže jste mohli sledovat na ČT 1 a 2 a také na Nově), které natočil televizní štáb s našimi studenty v amerických rodinách a ve školách. I v tomto školním roce se již naprostá většina našich studentů v zahraničí velmi dobře adaptovala a moc se jim tam líbí. Budete-li mít zájem o podrobnější informace, můžete se na nás s důvěrou obrátit.

  Držíme palce, ať vám to všem vyjde a těšíme se nashledanou!

  Konzultační hodiny:  ATEP s.r.o.
  Pondělí až čtvrtek:  IČ: 27310167
  9:00 - 12:00  13:00 - 17:00  V Jámě 699/1
  Pátek: Individuální konzultace  110 00 Praha 1
  Každou návštěvu v kanceláři si  5. patro
  prosím telefonicky předem sjednejte.  tel: 602 342 626, 777 073 653, 323 641 329
     e-mail: asse@asse.cz

  Zpět na Obsah